Adatkezelési Tájékoztató

Forhercare Webáruház Adatkezelési Tájékoztató 

Az Adatkezelési Tájékoztató Összefoglalója

Az Adatkezelési Tájékoztató összefoglalójának célja röviden bemutatni, hogy a https://hu.forhercare.com/ címen elérhető Webáruház („Webáruház”) használatával összefüggésben milyen személyes adatokat és hogyan kezelünk Önnel kapcsolatban.

 

Adatkezelő 

Az adatkezelő a Forhercare Kft. (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 105., e-mail cím: hello@hu.forhercare.com; „Forhercare”, illetve „mi”).

Adatkezelési célok és jogalapok 

A Webáruház fenntartásával és az Önnel létrehozásra kerülő szerződés(ek)kel összefüggésben az alábbi célokból kezelhetjük a személyes adatait:

  • A Webáruházon leadott megrendelések teljesítése és fogyasztói szerződés megkötése: az adatkezelés célja, hogy a Webáruházon elérhető termékeket Ön meg tudja tőlünk rendelni és mi a megrendelését teljesíteni tudjuk a közöttünk létrejövő adásvételi szerződés teljesítése érdekében.
  • Fizetések lebonyolítása: az adatkezelés célja, hogy amennyiben Ön a megrendelni kívánt termék(ek)et bankkártyával kívánja kifizetni, abban az esetben az adatait az együttműködő fizetési szolgálatónk a fizetések lebonyolítása érdekében kezelhesse, amely adattovábbítás az Ön hozzájárulása alapján lehetséges.
  • A Webáruház működtetése: a Webáruház működtetése során az információs társadalmi szolgáltatás nyújtása, továbbá csalások és visszaélések megelőzése céljából, a Webáruház sütikre és más technológiákra vonatkozó tájékoztatása szerinti adatokat helyezzük el és kezeljük az Ön végfelhasználói eszközén, amellyel kapcsolatban a jogos érdekünkre támaszkodunk.
  • Weboldal analitika: megőrizzük és értékeljük a Webáruházunkban tett legutóbbi látogatásaival kapcsolatos adatokat, valamint elemzési célokból azt, hogyan böngészett a weboldalunk különböző részei között, hogy megértsük, hogyan használják az emberek weboldalunkat, és ezáltal még praktikusabbá tegyük a használatát. Ezzel kapcsolatosan az Ön hozzájárulására támaszkodunk.
  • Célzott hirdetések: megőrizzük az Ön böngészési előzményeit, és ezt az információt arra használjuk, hogy olyan termékeket ajánljunk Önnek, amelyek véleményünk szerint érdekelhetik Önt, mellyel kapcsolatosan az Ön hozzájárulására támaszkodunk.
  • Ügyfélszolgálat nyújtása: az Ön adatainak kezelése azért indokolt a számunkra, hogy az Ön megkeresésében jelzett kérését, panaszát kezelni tudjuk, amellyel kapcsolatban a jogos érdekünkre, mint jogalapra támaszkodunk.
  • Számlaadási és könyvelési adózási kötelezettségek teljesítése: a vonatkozó jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó számlázási és könyvelési kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük az Ön személyes adatait.
  • Fogyasztóvédelmi kötelezettségek teljesítése: az Ön adatainak kezelésére az Ön fogyasztói jogainak gyakorlása, valamint a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása érdekében kerül sor.
  • Jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme: az adatkezelésre annak érdekében kerül sor, hogy a Webáruház működtetésével és az Önnel megkötött szerződésből eredő igényeinket vagy harmadik felek igényeit jogos érdekünkre, mint jogalapra támaszkodva érvényesíteni tudjuk vagy meg tudjuk védeni, valamint szükség esetén tájékoztatást tudjunk nyújtani az illetékes hatóságok, bíróságok számára.

Az adatok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben enélkül nem fogjuk tudni teljesíteni az Ön megrendeléseit, illetve bizonyos esetekben nem fogunk tudni kérésére, megkeresésére válaszolni.

Adattovábbítás címzettje(i)

Az adatait az Európai Unió területén belül és azon kívül működő szolgáltatóinkkal és együttműködő partnereinkkel oszthatjuk meg, akik a tevékenységünk során segítenek bennünket. Ehhez megfelelő garanciákat vezettünk be, és megőrizzük az adatai biztonságát.

Az Ön jogai

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében Ön a hozzájárulását bármikor szabadon és korlátozás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önről kezelt személyes adataival kapcsolatban, kérheti azok helyesbítését, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, meghatározott keretek között kérheti azok törlését, másolatot kérhet ezen adatokról, gyakorolhatja az adathordozhatósághoz fűződő jogát, illetve részben kérheti azok kezelésének korlátozását.

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.

 

További információért kérjük, olvassa el a Teljes Forhercare Webáruház Adatkezelési Tájékoztatóját